Beroepsvereniging
voor zelfstandige
communicatieprofessionals

Vakmanschap

Alles over vakmanschap, kennis, expertise en opleidingen.

“Altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen kost je een dagtaak. Als zelfstandige heb ik nu eenmaal geen eigen knipseldienst, opleidingsafdeling of R&D. Ik zoek maat gesneden casuïstiek of opleidingen waar ik wat aan heb bij een opdracht voor een klant.” – Liesbeth Rector, lid van de Raad van Inspiratie van Vifort

Het delen van ervaringen van jezelf en het lezen over ervaringen van anderen kan heel waardevol zijn. Op deze pagina lees je over andere professionals, hun opinies en impressies van het werk van communicatiecollega’s. Ook belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot ons vakgebied en de invloed hiervan op ons werk. Zoals deze visie van Hans Siepel, mediatrainer crisiscommunicatie en publicist:

Vifort sluit aan op de vele transities die in de maatschappij plaats vinden en waar professionele communicatie een grote rol in speelt. Het is de verandering van institutionele werkelijkheid naar die van menswerkelijkheid. Een overgang van een oude denkwijze naar nieuw wensdenken. Waar jonge professionals zelfs nu nog de oude trucjes leren op de hoge school om mensen te misleiden, wil Vifort de nadruk leggen op een ambachtelijke werkwijze van communicatie op een meer ethischer manier. Dit doet zij met als basis de CommTop NLQF communicatiestandaard. Deze standaard is opgebouwd uit ambachtelijke vaardigheden met vertrouwen als uitgangspunt. Deze zijn omgezet in competenties voor professionals. Een standaard waardoor professionele communicatie niet alleen aantoonbaar is, maar ook vergelijkbaar met rollen in andere branches en vakgebieden en bij de inmiddels vastgestelde standaard voor crisiscommunicatie. Over een paar jaar is het NLQF niet meer weg te denken uit het (reguliere en particuliere) onderwijs en ons vak. Het begrip NLQF wordt beschermd (net als nu met Bachelor en Master het geval is.

Opleidingen voor zzp’ers

Binnenkort gaat Vifort ingeschaalde NLQF opleidingen op deze pagina aanbieden die passen bij het interessegebied en mogelijkheden van zzp’ers. Onderwijs.pro is aangewezen door de Stichting CommTop (een van onze oprichters) voor de inschalingsvraagstukken opleidingen en trainingen.

Zie ook www.nlqf.nl).

Meer info vind je op de websites van: CommTop https://www.commtop.nl/onderwijsinschaling-certificering/  en Onderwijs.pro https://www.onderwijs.pro/validering-en-inschaling/