Partir, c'est mourir un peu.

Het is inmiddels exact 2 jaar geleden dat de initiatiefnemers bijeenkwamen en we onderling de overtuiging deelden dat het tijd was voor een beroepsvereniging voor zelfstandige communicatieprofessionals. Daar zijn er immers veel van en die kunnen nergens terecht. 


We zaten in een zaaltje van een hotelketen en al pratende werd het enthousiasme  en ook de overtuiging groter. Er is geen twijfel; we moeten wat doen. En zo geschiedde: Vifort was geboren.


De (domein)naam moest vastgelegd, de vereniging opgericht, 2 kwartiermakers, Marcel en Frank, gingen de kar trekken, de website werd opgetuigd. Voortvarend en kwalitatief. Zoals het professionals betaamd.


Vifort richt zich op een brede groep. Van fotograaf tot communicatiestrateeg en van tekstschrijver tot televisiemaker. Elke zelfstandige communicatieprofessional is welkom. Ook onze ambities zijn groot en breed. We richten ons op vakinhoudelijke groei, intervisie, verbetering ondernemerschap, etc.


Al het bovenstaande ten spijt moeten we nu constateren dat we niet in de door ons verondersteld aanwezige behoefte voorzien. We zijn schaakmat gezet. Immers een vereniging zonder leden is geen club waar je ambities mee waar kan maken.


Ligt het aan onze eigen communicatie? Willen zelfstandigen zich liever verenigingen in een eigen beroepsgroep, zijn we dus te algemeen. Heeft iedereen al een plekje gevonden?


Hoe het ook zij; we houden er mee op.


Dank aan een ieder die heeft bijgedragen, mee gezwoegd en/of ons een warm hart toedraagt.


Met warme groet,


Marcel en Frank